Rượu sạch 7 Vương – Rượu nếp Hương Lân (Chai 750ml)